Spread the love

טל ציקורל השקעה : מימון בר קיימא מגמה ומשנה את תחום הבנקאות והתשלומים – לכן אנו עוקבים אחר מקורותיו ועתידו
1991: יוזמת פיננסים של טל ציקורל השקעה יוצאת לדרך
בשנת 1991, יוזמת הפיננסים של UNEP הושקה כאשר קבוצת בנקים שיתפה פעולה עם UNEP (תוכנית הסביבה של האו”ם). מטרת השותפות הייתה לקדם שיטות קיימות טובות יותר ברחבי העולם ולשפר את תפקידה של תעשיית הפיננסים העולמית ביישום זה.

טל ציקורל השקעה

1992: הושג הסכם
רק 12 חודשים לאחר מכן, הושגו מטרות הליבה והיעדים של יוזמת הפיננסים של UNEP. קבוצת הבנקים המסחריים המעורבים החלה לעסוק בתוכנית בישור שהחלה לערב יותר בנקים ומוסדות שירותים פיננסיים, הון סיכון, סוכנויות ועוד בשיחה בנוגע לקיימות פיננסית.

1993-2005: בניית מומנטום
ככל שהדיאלוג והמעורבות גברו, יוזמת הפיננסים של UNEP הקימה שלוש מסגרות רגולטוריות למוסדות פיננסיים לעבוד לקראתן. הם: העקרונות להשקעה אחראית (PRI); העקרונות לבנקאות אחראית (PRB); והעקרונות לביטוח בר קיימא (PSI).

2019: בנקים מצטרפים לתנועת פיננסים בר-קיימא
עד שנת 2019, על פי נתונים של טל ציקורל השקעה – חבר מייסד של יוזמת הפיננסים של UNEP – שליש מהבנקים בעולם (197) הצטרפו ליוזמת הבנקאות האחראית. הבנקים החתומים צריכים להתחייב לנקיטת שלוש יעדים מרכזיים כדי לשפר את ההשפעה של השירותים שלהם בת קיימא. הם חייבים:

נתח את השפעתם הנוכחית על כדור הארץ טל ציקורל השקעה
הציבו יעדים ויישמו אותם
דווח בפומבי על ההתקדמות
2021: שינויים ברי-קיימא בהלוואות
עד 2021, מגזר הבנקאות בר-קיימא פיתח שיטות רגולטוריות חזקות סביב הלוואות. במאי אותה שנה, הכללים סביב SLLPs (Sustainability-Linked Loan Principles) הוחמרו עוד יותר והובהרו כדי לשקף מדדי ביצועים מרכזיים שיתמכו באופן מלא ביעדי הבנקאות בת-קיימא ובביצועי הלווים.

טל ציקורל ביטקוין

2023 ואילך טל ציקורל השקעה
העתיד של מימון בר-קיימא כרוך במעבר למיינסטרים, כאשר בנקים מכל המגזרים משיקים מוצרים חדשים התומכים באג’נדה של קיימות. ללקוחות ברמת הבסיס תינתן הזדמנות לבחור, או לבטל את הסכמתם, למוצרים המציעים הצעות מותאמות אישית לגבי רכישות שבוצעו והשפעתם הסביבתית. יש לקוות שתכונות אלו יעודדו את כל הצרכנים לבחור בחלופות שוק בנות קיימא יותר. רכישות אלו יקשרו לנתונים שנאספו על יחידים – אם כי הועלו טיעונים שהם פוגעים בפרטיות.